Tổng hợp những câu hỏi thường gặp FAQ về Mshare - Dịch vụ upload file miễn phí

Câu hỏi liên quan đến Tải lên (Upload)

  • Những định dạng nào được phép tải lên?

Hỗ trợ tất cả các định dạng tập tin.

  • Dung lượng lưu trữ có sẵn của các thành viên là bao nhiêu?

Không gian lưu trữ đám mây không giới hạn cho mỗi thành viên.

  • Điều gì xảy ra khi tôi tải lên tệp trái với luật pháp và chính sách của Mshare?

Tài khoản của bạn đã bị cấm vĩnh viễn và số tiền từ tài khoản của bạn sẽ bị mất.